•  

   

  Повідомлення про оприлюднення

  проекту регуляторного акту Петропавлівської селищної ради ради

   

           З метою одержання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Петропавлівська селищна  рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту

   

  Назвапроекту:

   

  1. Рішення сесії селищної ради  «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Петропавлівської селищної ради – смт.Петропавлівка та с.Войтове»

   

  Розробник проекту:

   

  Виконавчий комітет Петропавлівської селищної ради

   

  Адреса: площа Петропавлівська,1, смт.Петропавлівка Станично-Луганського району Луганської області, 93613, телефони:

  +3806472-3-68-57 (прийомна), 3-64-46 (юрист)

  Проект  рішення з відповідним  аналізом регуляторного впливу  оприлюднений згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р №1160 – IV шляхом розміщення на офіційному сайті Петропавлівської селищної ради    petrivka.org.ua, розділ Регуляторна політика.

          Зауваження та пропозиції до проектів рішень приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  у письмовій  формі за вказаною вище адресою  протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту до 19.01.2019.

    Виконком селищної ради

   17.12.2018

   

   

   

  проект

   

                                      ПЕТРОПАВЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                               СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ

                                            ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                             ШІСТДЕСЯТА  СЕСІЯ

                                           ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

                                                           

                                                   РІШЕННЯ

       січня         2019                        смт.  Петропавлівка                             № /

   

  Про затвердження правил

  благоустрою території населених пунктів

  Петропавлівської селищної ради

  смт.Петропавлівка та с.Войтове

   

  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 310 від 27.11.2017року «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту», міська рада

  ВИРІШИЛА:

  1.Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів Петропавлівської селищної ради смт.Петропавлівка та с.Войтове  (додаток №1).

  2.Вважати таким, що втратило чинність рішення селищної  ради №30/5 від 22.05.2014 р. «Про затвердження правил благоустрою території смт.Петропавлівка».

  3.Оприлюднити рішення на сайті селищної  ради: http://www.petrivka.org.ua.

  4.Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет селищної ради (Захарова С.М.) та комісію з питань промисловості та житлово-комунального господарства.

   

  Селищний голова                                                                           

   Петропавлівської селищної ради 6 скликання

  від «     »  201        року № ________

  ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ

  населених пунктів Петропавлівської селищної ради – смт.Петропавлівка та с.Войтове

  І. Загальні положення

  1. Ці правила установлюють вимоги щодо благоустрою території населених пунктів Петропавлівської селищної ради – смт.Петропавлівка та с.Войтове.

                1.1. Правила благоустрою території Петропавлівської селищної ради (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою смт. Петропавлівка, села Войтове, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території селища, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у селищі. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території селища виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

                 1.2. Об'єкти благоустрою смт. Петропавлівка, села Войтове використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

                 1.3. Організацію благоустрою смт. Петропавлівка, села Войтове забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території Петропавлівської селищної ради. 

   

  2. У цих правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

  прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

  інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів»«Про регулювання містобудівної діяльності»«Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення.

  3. Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

  Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

  4. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих правил та правил благоустрою територій населених пунктів згідно з вимогами законодавства України.

  IІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

  1. Благоустрій території смт.Петропавлівка та с.Войтове здійснюється з урахуванням особливостей даної території відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

  Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

  2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

  Благоустрій та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.

  3. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів»«Про охорону навколишнього природного середовища»«Про оцінку впливу на довкілля», а також:

  Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

  Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279;

  Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

  Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

  ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

  інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

  4. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

  5. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.

  6. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

  7. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

  8. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м-2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м-3.

  9. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

  10. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

  11. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

  12. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.

  13. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

  Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

  Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

  постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;

  постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;

  постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»;

  Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

  ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

  ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;

  ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

  14. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

  15. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

  Закону України «Про дорожній рух»;

  Закону України «Про автомобільні дороги»;

  Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

  Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

  Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

  ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

  ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

  ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

  16. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

  17. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

  18. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

  забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

  утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

  у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

  дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

  19. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

  розміщувати споруди та об’єкти;

  смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

  спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

  скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

  встановлювати намети;

  випасати худобу та свійську птицю;

  скидати сніг.

  20. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

  21. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

  22. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

  Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

  Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

  Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

  23. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух»«Про автомобільні дороги».

  24. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

  Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

  25. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Типових правил, встановленого порядку паркування.

  Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

  26. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

  очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

  систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

  забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

  утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

  забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

  забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

  утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

  забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

  утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

  утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

  утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

  27. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

  Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

  28. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу УкраїниЗакону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

  29. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

  Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

  Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712;

  Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

  30. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

  31. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

  32. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

  ІІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

  1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

  Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІ цих правил.

  Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

  В = Пз х Сбв,

  де

  Пз

  -

  загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

   

  Сбв

  -

  базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

  2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

  забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

  забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

  регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

  регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

  утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

  очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

  спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

  регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

  регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

  здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

  вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

  проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

  усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

  усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

  3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

  Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

  4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

  Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

  Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

  На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

  IV. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

  1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими правилами.

  2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

  3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

  4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

  5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

  Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

  6. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

  7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

  V. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

  1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

  постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

  Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

  ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

  2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

  VІ. Вимоги до санітарного очищення території

  1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

  2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

  3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

  Закону України «Про відходи»;

  Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070;

  Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;

  Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373.

  Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

  Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

  інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

  4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

  5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

  6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

  мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

  прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

  негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

  повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

  очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

  очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

  VІІ. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

  1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у додатку до цих правил.

  2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

  VІІІ. Порядок розміщення малих архітектурних форм

  1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

  2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

  Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

  3. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

  Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

  4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

  5. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

  6. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

  7. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

  8. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

  9. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

  ІХ. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів

  1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих правил.

  2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

  3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог цих Типових правил та правил благоустрою населеного пункту, затверджених органами місцевого самоврядування, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій,  селищною радою та її виконкомом відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів, або призначаються спеціалісти виконкому з благоутсрою.

  4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

  Х. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

  1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».

  Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

  2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки, у разі порушень у дотриманні Правил благоустрою та інших нормативних документів (ДСТУ,ДБН та інше), допущених  власником або користувачем присадибної ділянки – він несе передбачену діючим законодавством відповідальність.

  3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.

  4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

  5. Забороняється викидати великогабаритні відходи, відходи будівельних матеріалів, рідкі відходи, трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

  6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

   

  МЕЖІ 
  утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

  № з/п

  Прилегла територія

  Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

  Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

  1

  2

  3

  4

  1

  Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду, що є комунальною власністю та ОСББ

   Комунальне підприємство, , об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

  20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

  2

  Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

  Власники або користувачі земельних ділянок

  20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

  3

  Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

  Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

  15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

  4

  Території, прилеглі до автозаправних станцій

  Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

  50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

  5

  Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

  Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

  20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

  6

  Території, прилеглі до колективних гаражів

  Гаражно-будівельні кооперативи

  20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

  7

  Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

  Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

  у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

  8

  Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

  Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

  у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

         

  9

  Майданчики для паркування

  Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

  20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

  10

  Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

  Балансоутримувачі штучних споруд

  10 м від периметру споруд

  11

  Контейнерні майданчики

  Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

  5 м від периметру споруди

  12

  Території, відведені під проектування та забудову

  Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

  20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

  до проекту регуляторного акта – проекту рішення Петропавлівської селищної  ради „ Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Петропавлівської селищної ради – смт.Петропавлівка та с.Войтове “.

  Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України „ Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності “, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

  Назва регуляторного акта: рішення Петропавлівської селищної  ради „ Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Петропавлівської селищної ради – смт.Петропавлівка та с.Войтове “.

  Регуляторний орган: Петропавлівська селищна  рада.

  Розробник документа: виконавчий комітет Петропавлівської селищної ради.
  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
  шляхом державного регулювання
  На сьогодні в місті діють Правила благоустрою території смт.Петропавлівка, затверджені рішенням Петропавлівської (Петрівської ) селищної  ради від 22.05.2014  року № 30/5. У зв’язку з внесенням змін до законодавчих актів України виникла необхідність прийняття нових Правил благоустрою та затвердження цього нормативного документу за процедурою регуляторного акта. Деякі положення діючих Правил благоустрою території населених пунктів селищної ради не можуть об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою, повною мірою забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян , фізичних та юридичних осіб, з реалізації напрямків, спрямованих на забезпечення належного, технічного, санітарного та екологічного стану благоустрою, їх збереження та створення сприятливих умов життєдіяльності в смт.Петропавлівка та с.Войтове.
  Правила благоустрою території  смт.Петропавлівка та с.Войтове (далі — Правила) — нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту. Правила розробленні відповідно до Законів України „ Про місцеве самоврядування в Україні “, „ Про благоустрій населених пунктів “, „ Про регулювання містобудівної діяльності “, „ Про охорону культурної спадщини “, „ Про охорону навколишнього природного середовища “, „ Про органи самоорганізації населення “, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310 „ Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту “ та наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 31.05.2007 року № 32 „ Про затвердження Рекомендацій із розроблення правил благоустрою території населеного пункту “ та іншими нормативно-правовими актами.
  Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території смт.Петропавлівка тас.Войтове всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.
  2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана
  за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання
  Ринковий механізм – це механізм взаємозв’язку і взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку.
  Метою державного регулювання є:
  — затвердження нових Правил благоустрою міста, а разом з ними і досягнення основних цілей — закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акта.
  Перевагою обраного способу – є формування прозорих вимог щодо проведення на території населених пунктів селищної ради єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади , захисту довкілля.
  Таким чином, питання щодо нових Правил благоустрою міста повинно визначатися виключно на місцевому рівні та не може визначатися за допомогою ринкових механізмів.
  3. Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення
  визначених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу
  Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акта є:
  3.1. Здійснення контролю за санітарним станом території населених пунктів селищної ради, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі діючих Правил благоустрою .
  На сьогоднішній день цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному санітарно-технічному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень у зв’язку з відсутністю в Правилах благоустрою змін, внесених до Законів України. Це, в свою чергу не дає змоги суб’єктам господарювання, територіальній громаді та окремим мешканцям  використати свої права в галузі благоустрою.
  Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. Але, зазначена стаття не систематизує конкретних видів порушення благоустрою населених пунктів. Відсутність конкретизованих видів порушень благоустрою не дозволяє притягувати до відповідальності осіб винних в порушенні Правил, не передбачених чинним законодавством.
  3.2. Прийняття спеціального Закону України, який би встановив обов’язкові правила місцевого благоустрою.
  Прийняття такого Закону є недоцільним з огляду на розмежування функцій компетенції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян у сфері благоустрою територій населених пунктів.
  3.3. Постійне приведення території населених пунктів селищної ради – смт.Петропавлівка та с.Войтове у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою, освітлення території населених пунктів за рахунок місцевого бюджету.
  Вказаний спосіб не може бути прийнятим, оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців  та суб’єктів господарювання до збереження об’єктів та елементів благоустрою. При цьому місцевий бюджет не може забезпечити фінансування робіт з їх відновлення.
  3.4. Добровільне виконання юридичними та фізичними особами дій спрямованих на утримання території населених пунктів селищної ради у належному санітарному стан, збереженню елементів благоустрою та зелених насаджень.
  Використання зазначених дій на добровільних засадах не є методом, що забезпечує прикладання постійних зусиль щодо збереження благоустрою населених пунктів селищної ради, оскільки такі дії мають здійснюватись виключно на добровільних засадах, а дія зазначеного засобу є неефективною.
  Таким чином, затвердження нових Правил благоустрою , а разом з ними і досягнення основних цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою, є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акта.
  Перевагою обраного способу є формування прозорих вимог щодо проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади , захисту довкілля.
  Прийняття Правил благоустрою території населених пунктів селищної ради – смт.Петропавлівка та с.Войтове в новій редакції забезпечить:
  — визначення розміру меж прилеглої до підприємств, установ, організацій території у числовому значенні;
  — правильне визначення відповідальних осіб за невиконання заходів з благоустрою, порушення державних стандартів, норм і Правил благоустрою ;
  — порядок здійснення контролю за виконанням Правил благоустрою території населених пунктів;
  — підвищення свідомості територіальної громади смт.Петропавлівка та с.Войтове та юридичних осіб щодо утримання території населених пунктів у належному санітарному стані.
  Для досягнення поставлених цілей пропонуються такі альтернативні способи:
  а) позитивні:
  — відповідальність суб’єктів господарювання та громадян до збереження об’єктів і елементів благоустрою;
  — здійснення будь-якої діяльності з виконанням санітарних і будівельних норм і правил.
  б) негативні:
  -нездійснення (невиконання) обов’язків і Правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою;
  — відсутність коштів для фінансування робіт по утриманню і відновленню об’єктів і елементів благоустрою.
  На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається здійснення заходів, пов’язаних з охороною об’єктів і елементів благоустрою, здійснення постійного контролю за виконанням Правил благоустрою та притягнення осіб до відповідальності, винних в порушені Правил благоустрою.
  4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
  Для встановлення порядку комплексного виконання робіт з благоустрою та озеленення, санітарного очищення територій, зниження рівня шуму, створення сприятливого для життєдіяльності мешканців довкілля, проектом Правил благоустрою території населених пунктів Петропавлівської селищної ради передбачено:
  — визначення розміру меж територій для благоустрою об’єктів житлового та громадського призначення ;
  — порядок здійснення благоустрою та утримання території;
  — вимоги до утримання елементів благоустрою;
  — контроль у сфері благоустрою;
  — відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території .
  Для забезпечення дії цього механізму пропонується застосувати наступні заходи:
  — забезпечити вільний доступ та участь у розробці проекту рішення Петропавлівської селищної  ради „ Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Петропавлівської селищної ради смт.Петропавлівка та с.Войтове “ юридичних та фізичних осіб, можливість надання своїх пропозицій;
  — опублікування проекту та затвердженого рішення Петропавлівської селищної ради „ Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Петропавлівської селищної ради – смт.Петропавлівка та с.Войтове “ в електронних засобах масової інформації. Організація та забезпечення органами місцевого самоврядування методичної допомоги фізичним та юридичним особам з питань благоустрою, а саме розробка паспортів благоустрою та консультації.
  5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей
  у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
  Цей регуляторний акт мотивує юридичних та фізичних осіб виконувати встановлені вимоги щодо благоустрою, санітарного стану територій, забезпеченню чистоти і порядку в місті.
  Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечиться у разі сумлінного виконання суб’єктами господарювання та громадянами його вимог.
  На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, здійснення постійного контролю за виконанням Правил благоустрою та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Правил благоустрою.

  6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

  Сфера впливу

  Вигоди

  Витрати

  Територіальна громада

  — покращення санітарного стану території;

  — відкритість та доступність для громадян інформації про
  благоустрій населеного пункту;

  — поліпшення зовнішнього благоустрою , естетичного
  вигляду об’єктів благоустрою (вулиць, скверів, площ,
  зупинок громадського транспорту, кладовища тощо).

  — витрати на утримання в належному естетичному стані
  територій громади

  Суб’єкти підприємницької діяльності

  — наявність документу, що регламентує основні вимоги щодо
  організації виконання робіт з благоустрою міста;- упорядкування відносин між суб’єктами;

  — гарантовані та рівні можливості суб’єктів господарювання
  у здійсненні діяльності з благоустрою території населених пунктів;

  — визначення чіткої і прозорої процедури отримання
  дозвільних документів (на виконання земельних робіт, робіт
  з благоустрою прилеглої території, знесення зелених
  насаджень тощо).

  — витрати на утримання в належному санітарному стані
  територій власних або орендованих земельних ділянок та
  прилеглих до них територій, зелених насаджень та інших
  об’єктів благоустрою;- витрати на отримання необхідної дозвільної документації,
  передбаченої чинним законодавством

  Органи влади

  — упорядження відносин між суб’єктами благоустрою;

  — збільшення інвестицій на благоустрій, зокрема на
  утримання пам’яток культури, парків, скверів, тощо;

  утримання об’єктів житлово-комунального господарства,
  соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури
  відповідно до державних норм, стандартів і правил щодо
  питань благоустрою.

  — витрати на розробку документа та його інформаційне
  супроводження

  В проекті регуляторного акта визначені окремі вимоги, виконання яких є життєво необхідними. Вимоги будуть обов’язковими як для громадян так і для суб’єктів господарювання. Важливим є те, що суб’єкти господарювання та громадяни в межах чинного законодавства зможуть на власний розсуд вибирати шляхи утримання в належному стані власних або орендованих земель, прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.
  7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
  Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим, тому що для наведення належного порядку та покращення санітарного стану території населених пунктів селищної ради заходи з благоустрою повинні виконуватись систематично як суб’єктами підприємницької діяльності так і мешканцями населених пунктів.
  При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, а також за підсумками відстеження його результативності, до діючих Правил будуть вноситись відповідні корегування.

  8. Визначення показників результативності регуляторного акта
  Прогнозне значення показників результативності регуляторного акта встановлюється протягом одного року з дня його набрання чинності та базуються на таких показниках:
  — розмір надходжень до селищного бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акта;
  — розміри витрачених коштів на утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб;
  — кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
  — кількість порушень Правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;
  — рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;
  — розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі господарської діяльності (будівництво, прокладання підземних на наземних комунікацій) або у разі аварій, інших дій;
  — обсяг послуг з проведення благоустрою населених пунктів за рахунок селищного  бюджету;
  — кількість укладених договорів на вивезення сміття та побутових відходів;
  — кількість письмових інформаційних повідомлень контролюючих органів щодо порушень норм чинного законодавства з благоустрою території населених пунктів;
  — зменшення кількості скарг від мешканців  щодо стану благоустрою населених пунктів.
  Головними чинниками результативності цього регуляторного акта є:
  — дотримання порядку утримання та прибирання вулиць населених пунктів, прибудинкових територій, парків, скверів і т. і.;
  — дотримання порядку при проведенні робіт про прокладанню нових інженерних мереж та інших робіт на територіях загального користування;
  — загальне покращення санітарного стану населених пунктів, естетичного вигляду об’єктів благоустрою;
  — дотримання порядку утримання тварин;
  — виконання вимог щодо дотримання тиші в громадських місцях;
  — здійснення контролю у сфері благоустрою території населених пунктів.

  9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

  Відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності “ шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень:
  базове відстеження – здійснюється після набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності;
  повторне відстеження – здійснюється через рік після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін;
  періодичне – здійснюється один раз на кожні три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.
  При проведенні відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватися офіційні статистичні дані.

  № п/п

  Захід

  Відповідальний за виконання

  1.

  Проведення аналізу щодо кількості скарг про порушення
  питань, пов’язаних з благоустроєм, забезпеченням чистоти і
  порядку .

  Виконком селищної ради

  2.

  Проведення аналізу щодо кількості розроблених паспортів
  благоустрою

  Виконком селищної ради

  3.

  Проведення аналізу щодо розмірів витрачених коштів на
  утримання об’єктів благоустрою комунальними службами та
  підприємствами за рахунок коштів місцевого бюджету та за
  власний рахунок.

  Виконком, КП «Світанок»

  4.

  Проведення аналізу щодо кількості укладених договорів про
  вивезення сміття та побутових відходів.

  КП «Світанок»

  5.

  Проведення аналізу щодо кількості порушень Правил
  благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості
  протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152
  КУпАП;

  Виконком, юридичний сектор

  6.

  Проведення аналізу щодо розміру надходжень коштів до
  селищного бюджету від фінансових санкцій за порушення Правил
  благоустрою.

  Фінансовий сектор виконкому

   

   

   

   

  Повідомлення про оприлюднення

  проектів регуляторного акту Петропавлівської селищної ради ради

   

           З метою одержання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Петропавлівська селищна  рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту

   

  Назвапроекту:

   

  1. «Про  орендну плати за землю  на 2019 рік  на території Петропавлівської селищної ради»

   

  Розробник проекту:

   

  Виконавчий комітет Петропавлівської селищної ради

   

  Адреса: площа Петропавлівська,1, смт.Петропавлівка Станично-Луганського району Луганської області, 93613, телефони:

  +3806472-3-68-57 (прийомна), 3-64-46 (юрист), 3-63-47 (землевпорядники)

   

  Проект  рішення з відповідним  аналізом регуляторного впливу  оприлюднений згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р №1160 – IV шляхом розміщення на офіційному сайті Петропавлівської селищної ради    petrivka.org.ua, розділ Регуляторна політика.

          Зауваження та пропозиції до проектів рішень приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  у письмовій  формі за вказаною вище адресою  протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту до 17.12.2018.

    Виконком селищної ради

   15.11.2018

   

  Додаток 1
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

   

   

   

  АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

   

  I. Визначення проблеми

  Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядуіваннявстановлюють місцеві податки і збори.

  Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради. Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Петропавлівської селищної ради податку на майно в частині плати за землю у вигляді орендної платина 2019 рік.

  Проблемою є те, що в разі не встановлення селищною радою місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.  Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на майно в частині плати за землю у вигляді орендної плати, поповнити місцевийбюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури селища.

          

  Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

  Групи (підгрупи)

  Так

  Ні

  Громадяни

  V

   

  Держава

  V

   

  Суб'єкти господарювання,

  V

   

  у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

  V

   

           З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах територіальної громади смт.Петропавлівка  і пропонується прийняття рішення селищної ради «Про орендну плату за землю на території Петропавлівської селищної ради».

  II. Цілі державного регулювання

   

  Проект рішення розроблено з ціллю:

  *Виконання вимог чинного законодавства.

  *Врегулювання правовідносин між Петропавлівською селищною радою  та платниками  орендної плати за землю.

  *Встановлення ставок місцевого податку на майно в частині плати за землюна 2019 рік, які б дозволили збільшити надходження до  бюджету територіальної громади для виконання програм соціально – економічного розвитку.

  III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

   

  1. Визначення альтернативних способів

  Вид альтернативи

  Опис альтернативи

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

   По закінченню 2018 року рішення про встановлення плати за землю на території Петропавлівської селищної  ради має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.  Платники плати за землю залишаться без нормативного акту.

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

  Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку .

  2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

  Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

  Оцінка впливу на сферу інтересів держави

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

   По закінченню 2018 року рішення про встановлення плати за землю у вигляді орендної плати за землю  на території Петропавлівської селищної  ради має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.  Платники орендної платизалишаться  без нормативного акту.

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

  Відсутні

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

   По закінченню 2018 року рішення про встановлення плати за землю у вигляді орендної плати за землю  на території Перропавлівської селищної  ради має бути скасовано . Платники плати за землю у вигляді орендної платизалишаться  без нормативного акту.

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

  Відсутні

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

  Показник

  Великі

  Середні

  Малі

  Мікро

  Разом

  Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

   

   

   

  23

  10

  33

  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

   

   

  70

  30

  Х

   

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Суб'єкти господарювання – платники плати за землю у вигляді орендної платиу 2019 році будуть сплачувати плату за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

  Відсутні.

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

  Суб'єкти господарювання будуть сплачувати орендну плату за землю за ставками згідно рішення Петропавлівської селищної  ради.

   

  Сумарні витрати за альтернативами

  Сума витрат, гривень

  Альтернатива 1«Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

  -

  Альтернатива 2«Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

  315332

  IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

   

  Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

  Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

  Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  2

   По закінченню 2018 року рішення про встановлення плати за землю у вигляді орендної плати за землю  на території Петропавлівської селищної  ради має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.  Платники орендної плати залишаться  без нормативного акту.

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

  4

   Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

   

  Рейтинг результативності

  Вигоди (підсумок)

  Витрати (підсумок)

  Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні.

  Відсутні.

   Суб'єкти господарювання – платники плати за землю у вигляді орендної платиу 2019 році будуть сплачувати плату за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

   Встановлення додаткових пільг зі сплати орендної плати.

  Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення Петропавлівської селищної  ради

   Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

   

  Рейтинг

  Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

  Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

   По закінченню 2018 року рішення про встановлення плати за землю у вигляді орендної платиза землю на території Петропавлівської селищної ради ради має бути скасовано. Платники орендної платизалишаться  без нормативного акту.

  Х 

  Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

   Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

  Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

  V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

   

             1. Оприлюднення проекту рішення «Про  орендну плату за землю  на 2019 рікна території  Петропавлівської селищної ради» з метою отримання зауважень та пропозицій.

             2. Встановлення ставок плати за землюу складі податку на майно, що справляється у формі орендної плати.

            

  VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

            Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

  VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

   

  На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза та значні темпи інфляції. Збільшення тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати можуть вплинути на платоспроможність населення та знизити рівень надходження податку. Значні темпи призводять до зниження попиту на користування земельними ділянками, та призводять до відмови від користування землею. Ці фактори можуть значно знизити привабливість  використання земель для суб’єктів господарювання.

  Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

              Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта акта обмежений. Строк дії регуляторного акта 3 01.01.2019 року по 31.12.2019 року із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.          

  VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

   

             Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні

  показники:

   

   

   

  Назва показника

   2017р.

  2018р. (план)

  Кількість юридичних осіб

  4

  4

  Надходження орендної плати з юридичних осіб (тис.грн.)

  95

  97

  Кількість фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців

  29

  29

  Надходження орендної плати з фізичних осіб (тис.грн.)

  200

  230

  Витрати суб’єктів великого і середнього підприємництва на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн.)

  -

  -

  Витрати суб’єктів малого підприємництва на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн.)

  1,5

  1,5

  Рівень поінформованості платників плати за землю стосовно основних положень регуляторного акта

  Проект рішення оприлюднюється на офіційному   сайті ради в мережі Інтернет за адресою: http://petrivka.org.ua.

  Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

   

  IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

   

          Базове відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

         Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.  

         З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

          У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету,кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток 2
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

   

   

                                                

   

  ВИТРАТИ
  на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

   

  Порядковий номер

  Витрати

  За перший рік

  1

  Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

   1563грн/152ч

  *1ч=10грн

  2

  Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

  75600

  3

  Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

  1563грн/152ч

  *20ч=206грн 

  4

  Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

  3000грн/176

  *70ч=1193грн

  3500грн/176

  *90ч=1789грн 

  5

  Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

  6

  Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

  20,0 

  7

  Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

  8

  Інше (паливно-мастильні матеріали, зарплата водія), гривень

  15,0 

  9

  РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

  78833

  10

  Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

  4

  11

  Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

  315332


  Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

  Вид витрат

  У перший рік

  Періодичні (за рік)

  Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

  10,0

  1

   

   

  Вид витрат

  Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

  Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

  78833грн.

  394165грн.

       
   

   

  Вид витрат

  Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

  Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

  Разом за рік

  Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

  206,0

  0

  206,0

   

   

   

  Вид витрат

  Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

  Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

  Разом за рік

  Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

  2982

  -

  2982

   

  Вид витрат

  Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

  Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

  Разом за рік (стартовий)

  Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

  0

  0

  0

   

  Вид витрат

  За рік

  Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

  20,0

   

  Вид витрат

  Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

  Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

  0

   

   

   

   

   

  Додаток 3
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

   

   

  БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
  на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва

   

  Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

  Станично-Луганська ОДПІГУДФС у Луганській  області

  ________________________________________________________________________________
    (назва державного органу)

   

   

  Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

  Планові витрати часу на процедуру

  Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

  Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

  Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулюва-
  ння

  Витрати на адміні-
  стрування регулюва-
  ння* (за рік), гривень

  1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

  1год. 

  15,0 

  60,0 

  2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

   

  3500/240 =15грн за 1 год

   

   

   

  камеральні

  1 год

  15,0 

   1

   60,0

  виїзні

  8 год 

  120,0 

   1

  4

  480,0

  3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

   40 год

  600,0 

   1

  2400,0 

  4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

  1 год

  15,0 

   1

  4

  60,0 

  5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

   -

   

   

  6. Підготовка звітності за результатами регулювання

  8 год 

  120,0 

   1

  480,0

  7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
  __виклик платника, складання листа__

  8 год 

  120,0 

   1

  4

  480,0 

  Разом за рік

  Х

  Х

  Х

  Х

  4020

  Сумарно за п'ять років

  Х

  Х

  Х

  Х

  20100

   

   

   

   

   

  Додаток 4
  до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

   

   

  ТЕСТ
  малого підприємництва (М-Тест)

   

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "21" листопада 2018 р. по "17" грудня  2018 р.

  Порядковий номер

  Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

  Кількість учасників консультацій, осіб

  Основні результати консультацій (опис)

  1

  Робочі зустрічі

  4

  Отримання інформації та пропозицій

  2

  круглі столи

  1

  Отримання інформації

  2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

  кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 33 (одиниць),

  питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 94,4 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

  3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

  Порядковий номер

  Найменування оцінки

  У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

  Періодичні (за наступний рік)

  1

  Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

  Формула:

  кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

   0

  2

  Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

  Формула:

  прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

  3

  Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

  Формула:

  оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

  4

  Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

  Формула:

  оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

   0

  5

  Інші процедури (сплата плати за землю)

  2300

  2300

  6

  Разом, гривень
  Формула:
  (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

  Х

  7

  Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  33 

  33 

  8

  Сумарно, гривень

  154100 

  Х

  9

  Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
  Формула:
  витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

  1,5ч*2500/240*2=31грн. 

  31,0 

  10

  Процедури організації виконання вимог регулювання
  Формула:
  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

  50ч*2500/240=520 грн.

  11

  Процедури офіційного звітування
  Формула:
  витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

  (3ч +0,5ч+5хв+0,5ч)*

  2500/240=42 грн.

  42,0

  12

  Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
  Формула:
  витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

   1ч*2500/240=10,4грн

  10,40 

  13

  Інші процедури (уточнити)

  14

  Разом, гривень
  Формула:
  (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

  603,40

  Х

  15

  Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  67

  67 

  16

  Сумарно, гривень
  Формула:
  відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

  40 427,80

  Х

  * Всі розрахунки проведені згідно даних, які були отримані від суб'єктів підприємництва.

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

  Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

  Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

   Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

  Станично-Луганська ОДПІ  ГУДФС у  Луганській  області

   (назва державного органу)

  Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

  Планові витрати часу на процедуру

  Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

  Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

  Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

  Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

  1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

  1ч 

  15,0 

  67

  1 005,0

  2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

   

  3500/240 =15грн за 1час

   

   

   

  камеральні

  1ч 

  15 

   1

  67

  1005

  виїзні

  8ч 

  120,0 

   1

  10

  1 200,0

  3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

   40ч

  600,0 

   1

  10

  6 000,0

  4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

  1ч 

  15,0 

   1

  10,0

  150,0

  5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

   -

  -

  -

  6. Підготовка звітності за результатами регулювання

  8ч 

  120,0 

   1

  2

  240,0

  7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
  виклик платника, складання листа

  8ч 

  120,0 

   1

  10,0

  1 200,0

  Разом за рік

  Х

  Х

  Х

  Х

  10800

   

  * Дані об’єднаної державної податкової інспекціїотримані в телефонному режимі.

  4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

  Порядковий номер

  Показник

  Перший рік регулювання (стартовий)

  1

  Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  154100,00

  2

  Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  40 427,80

  3

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

  194527,8

  4

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

  10800

  5

  Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

  205327,8

  5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

  На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за рік регулювання) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

  Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

  На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

  Показник

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за рік, гривень

  Заплановане регулювання

  -

  За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

  -

  Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

  -

   

   

  Селищний голова                                                                          О.І.Балабай

  проект

   

                                  ПЕТРОПАВЛІВСЬКАСЕЛИЩНА РАДА

                               СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ

                                            ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                             ШІСТДЕСЯТА  СЕСІЯ

                                           ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

                                                           

                                                                РІШЕННЯ

   

        2018                        смт.  Петропавлівка                             №60/

   

  Про орендну плату за землю на території Петропавлівської селищної ради

   

  Розглянувши пропозиції виконавчого комітету щодо створення умов для ефективної реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальної громади  у галузі земельних відносин, керуючись  ст.ст. 26, 28, 33, 60 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним Кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України "Про оренду землі", Петропавлівська селищна  рада вирішила:  

  1.Затвердити:

  а)  розміри орендної плати  за землю (додаток №1);   

  б) положення про оренду земельних ділянок на території Петропавлівської селищної ради (додаток №2);

   в) порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки (додаток №3).

  2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Петропавлівської селищної  ради від 29.12.2015  №39/2 «Про орендну плату за користування земельною ділянкою».

  3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення на сайті селищної ради та діє з 01.01.2019 року.

  4. Виконавчому комітету Петропавлівської селищної  ради направити копію цього рішення  до Станично-Луганської ОДПІ ДФС України.

  5.Внести зміни в діючі договори оренди земельних ділянок,  розташованих  на території Петропавлівської селищної ради шляхом укладання додаткових угод.

  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

   

  Селищний голова                                                                           О.І. Балабай

                                                                                                                                              

   

   

                                                                                                         Додаток №1

                                                                                                                       до рішення селищної ради

                                                                                                                       від «___» грудня 2018   №60/

   

   

  Основні ставки орендної плати за земельні ділянки, наведені нижче, є річними:

   

  Код КВЦПЗ

  Класифікація видів цільового призначення земель відповідно до НаказуДержавного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року N 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель»

  Код розділу КВЕД

  Відсоток від грошової оцінки землі або нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

  Розділ

  Підрозділ

  СекціяA

   

  Землі сільськогосподарського призначення

   

   

  01

   

  Землі сільськогосподарського призначення(землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше) 

  01

   

  01.01

  Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01.07

  Для городництва 

   

  3

  01.08

  Для сінокосіння і випасання худоби 

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Секція B

   

  Землі житлової та громадської забудови

   

   

  02

   

  Землі житлової забудови(землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва) 

  95, 96, 97

   

  02.01

  Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

   

  3

   

   

   

   

  02.03

  Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

   

  3

   

   

   

   

  02.05

  Для будівництва індивідуальних гаражів  

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

   

  Землі громадської забудови(землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об'єктів загального користування) 

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03.07

  Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

  50, 51, 52

  5

   

   

   

   

  03.09

  Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

  65, 66, 67, 70

  3

  03.10

  Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

  71, 72, 74

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Секція H 09

  09.01

  09.02

  09.03

  Землі лісогосподарського призначення(землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не
  віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках) 

  02

  3

  Секція I

  10

  10.01

  10.02

  10.03

  10.04

  10.05

  10.06

  10.07

  10.08

  10.09

  10.10

  10.11

  10.12

  Землі водного фонду(землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів) 

  41

  3

  Секція J

   

  Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

   

  3

  11

   

  Землі промисловості(землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)  

   

  3

  11.01

  Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами  

  10 - 14
  (крім 14.1, 14.2)

  3

  11.02

  Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

  15-37

  3

  11.03

  Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

  45

  3

  11.04

  Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

  40,41

  3

   

   

   

   

  12

  12.01

  12.02

  12.03

  12.04

  12.05

  12.06

  12.07

  12.07

  12.08

  12.09

  12.10

  Землі транспорту(землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту)  

   

  3

  13

  13.01

  13.02

  13.03

  13.04

  Землі зв'язку(земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку) 

  64

  3

  14

   

  Землі енергетики(землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об'єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об'єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)  

   

  3

  14.01

  Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

  40 (40.11)

  3

  14.02

  Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

  40 (40.12, 40.13)

  3

   

   

   

   

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Секція K

   

  Землі запасу, резервного фонду та загального користування

   

  3

  16

  16.00

  Землі запасу(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 

   

  за

  рішенням сесії

  17

  17.00

  Землі резервного фонду(землі, створені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій) 

   

  3

  18

  18.00

  Землі загального користування(землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування) 

   

  за

  рішенням сесії

   

   

   

   

   

   


              Додаток №2

  до рішення селищної ради ради №60/

  від «__»   2018       року

        

   

  Положення

  про оренду земельних ділянок на території Петропавлівської селищної ради

  та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки

   

   

  1. Загальні положення

  2. Положення про оренду земельних ділянок та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки на території Петропавлівської селищної ради (далі - Положення) визначає єдині умови оформлення договорів оренди (суборенди) та суперфіцію земельних ділянок комунальної власності, орендодавцем яких виступає Петропавлівська селищна  рада.
  3. Положення розроблено з метою визначення порядку оформлення договорів оренди (суборенди) землі, справляння орендної плати за земельні ділянки на території Петропавлівської селищної ради.
  4. Положення регламентує організаційні відносини, пов’язані з оформленням оренди земельних ділянок на території Петропавлівської селищної ради, порядок розрахунку орендної плати, укладання, реєстрації, внесення змін, припинення дії, розірвання, поновлення договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок комунальної власності.

   

  1. Законодавчо-нормативна база
  2. Конституція України.
  3. Закон України  "Про місцеве самоврядування в Україні".
  4. Цивільний кодекс України.
  5. Земельний кодекс України.
  6. Податковий кодекс України.
  7. Закон України  "Про оренду землі".
  8. Закон України  "Про землеустрій".
  9. Закон України  "Про Державний земельний кадастр".
  10. Закон України  "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору оренди землі" від 3 березня 2004 р. N 220.
  12. Наказ Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбуду та Української академії аграрних наук "Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" від 27.01.2006  N 18/15/21/11, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2006 р.  за N 388/12262.

   

  1. Терміни та визначення
  2. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:

              Право оренди земельної ділянки(Оренда землі) - це  засноване  на  договорі  строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

  Об’єкт оренди- земельна ділянка, що знаходиться у комунальній власності.

  Орендодавець –Петропавлівська селищна рада.

  Орендар -Орендарями земельних ділянок є юридичні  або  фізичні  особи, яким  на  підставі  договору  оренди  належить  право  володіння і користування земельною ділянкою.

  Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування,  з визначеними щодо неї правами.

  Договір оренди  землі- це  договір,  за  яким орендодавець зобов'язаний за  плату  передати  орендареві  земельну  ділянку  у володіння і  користування на певний строк,  а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до  умов  договору  та вимог земельного законодавства.

  Суборенда– передача орендованої  земельної ділянки або її частини, за згодою орендодавця, орендарем  у  володіння  та  користування іншій особі.

  Договір суборенди – договір, за  яким орендар передає орендовану земельну ділянку в оренду третій особі.

  Суперфіцій– право користування чужою земельною ділянкою для забудови.

  Договір суперфіцію– це договір, за яким власник зобов'язаний за плату передати користувачу земельну ділянку у користування на певний строк для  будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель, а користувач зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог законодавства.

  Нормативна грошова оцінка земельної ділянки- капіталізований рентний дохід із земельної ділянки,  визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

  Податок – обов’язковий платіж, що справляється з юридичних та фізичних осіб за користування земельними ділянками.

  Ставка податку- законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки.

  Орендна плата -це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

  Ставка орендної плати – прийнятий для розрахунку розміру річної орендної плати відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до цього Положення.

   

  1. Право оренди земельної ділянки
  2. Земельні  ділянки  можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України,  іноземним громадянам  і  особам  без громадянства,  іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам.
  3. Оренда земельної ділянки може бути не більше 50 років. Строк дії оренди земельної ділянки визначається відповідним рішенням Петропавлівської селищної  ради.
  4. Орендована  земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця передаватись орендарем  у  володіння  та  користування іншій особі (суборенда), якщо інше не визначено договором оренди.
  5. Використання земельної ділянки (в т.ч. ведення на її території будь-якої господарської, адміністративної, виробничої та іншої діяльності), право на використання якої не посвідчено належним чином укладеним та зареєстрованим договором оренди, заборонено.
  6. У разі ухилення землекористувача від укладення договору оренди або своєчасного поновлення терміну його дії протягом 2-х місяців з моменту прийняття Петропавлівською селищною радою рішення про передачу земельної ділянки в оренду та укладенню договору оренди або поновлення терміну дії договору оренди Петропавлівська селищна рада приймає відповідне рішення про заборону використання земельної ділянки з одночасним зверненням до землекористувача, органів Держземагенції, правоохоронних органів, контролюючих органів, а в окремих випадках – до суду.
  7. У разі ухилення землекористувача від укладення договору оренди або своєчасного поновлення терміну його дії протягом 6-ти місяців з моменту прийняття Петропавліською селищною радою рішення про передачу земельної ділянки в оренду та укладенню договору оренди або поновлення терміну дії договору оренди Петропавлівська селищна рада приймає відповідне рішення про визнання рішення про передачу земельної ділянки в оренду та укладенню договору оренди або поновлення терміну дії договору оренди таким що нереалізоване та скасовує його.
  8. Передача земельних ділянок в оренду
  9. Передача в оренду  земельних  ділянок,  що перебувають в комунальній  власності,  здійснюється  на підставі рішення Петропавлівської селищної радичи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди)  шляхом  укладення  договору оренди земельної ділянки.
  10. Передача  в  оренду  земельних  ділянок  здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, у разі:
  11. розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, що перебувають  у  власності  громадян,  юридичних  осіб,  в  яких відсутні акції (частки,  паї),  що належать державі, крім випадків відмови власника розташованого  на  земельній  ділянці  нерухомого майна від її викупу або укладення договору оренди;
  12.  використання земельних  ділянок  для  користування надрами та спеціального водокористування відповідно до отриманих  спеціальних дозволів (ліцензій);
  13. використання релігійними  організаціями,  які  легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;
  14. перебування в користуванні земельних ділянок або розташованих на них будівель підприємств,  установ та організацій,  що належать до державної та комунальної власності,  підприємств і  громадських організацій   у   сферах   культури   і  мистецтв  (у  тому  числі національних творчих спілок);
  15. будівництва та обслуговування лінійних об'єктів  транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі,  аеропортів,  нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо);
  16. проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до закону;
  17. будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;
  18. інших випадків, згідно чинного законодавства (ст. 134 Земельного кодексу України).

  Земельні  торги  не  проводяться  при  наданні  земельних ділянок громадянам для сінокосіння і випасання худоби, городництва та в межах норми безоплатної передачі громадянам у власність земельних ділянок.

  1. Передача в оренду  земельних  ділянок,  що  перебувають  у комунальній власності і не підлягають  продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), громадянам та юридичним особам здійснюється на підставі рішень Петропавлівської селищної  ради.
  2.  Рішення Петропавлівської селищної  ради приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або іншої землевпорядної документації.

  Надання у   користування   земельної   ділянки,   межі   якої встановлені  в  натурі  (на  місцевості),  без  зміни її цільового призначення,  здійснюється на підставі технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Надання у користування земельної ділянки, речове право на яку зареєстроване без зміни меж та цільового призначення здійснюється без розроблення документації із землеустрою.

   

  1. Укладання договору оренди землі та його реєстрація
  2. 3абезпечення оформлення договорів оренди землі покладається на виконавчий комітет Петропавлівської селищної  ради, згідно типової форми договору оренди земельної ділянки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору оренди землі" від 3 березня 2004 р. N 220 (із змінами).
  3. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору. Для досягнення згоди щодо суттєвих умов договору оренди землі складається його проект, який попередньо погоджується орендарем.
  4. Підготовка проекту договору оренди землі фізичним та юридичним особам проводиться спеціалістами виконавчого комітету селищної ради – землевпорядниками та юристом.
  5. Обчислення розміру орендної плати проводиться згідно форми розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, грошова оцінка яких проведена (додаток 3).
  6. Укладення договору оренди здійснюється при наявності оформленого проекту договору оренди землі та наявності усіх необхідних документів для його виготовлення .
  7. Після прийняття рішення Петропавлівської селищної  ради про надання в оренду,  у разі позитивного результату конкурсу чи аукціону, договір оренди землі в трьох примірниках подається на підпис Петропавлівському селищному голові.
  8. Підставою для укладення договору оренди землі є рішення Петропавлівської селищної  ради про надання в оренду земельної ділянки, або витяг з рішення Петропавлівської селищної ради ради  завірений печаткою селищної  ради. У разі набуття права оренди землі на конкурентних засадах підставою для оформлення договору оренди землі є протокол результатів конкурсу чи аукціону.
  9. Договір оренди землі  укладається у письмовій формі, відповідно до технічної документації, проекту землеустрою або іншої землевпорядної документації. За бажанням однієї із сторін договір оренди землі може бути посвідчений нотаріально.
  10. Договір оренди землі набирає чинності після досягнення домовленості з усіх умов, укладення  та підписання його сторонами і реєстрації у Петропавлівській селищній  раді.
  11. Передача земельної ділянки орендареві, відбувається за актом приймання-передачі об’єкта оренди.
  12. Один примірник договору оренди землі видається орендарю, другий -   у Петропавлівську селищну раду, третій залишається в органі, який провів державну реєстрацію.
  13. Орендар зобов'язаний у п'ятиденний  строк  після  державної  реєстрації   договору оренди  землі  надати копію договору  відповідному  органу  державної  податкової служби.
  14. Право користування земельною ділянкою виникає з моменту державної реєстрації цих прав.

   

  1. Порядок розрахунку орендної плати за земельну ділянку
  2. Розмір, форма, строки внесення та зміна орендної плати,  відповідальність за її несплату встановлюються у договорі оренди землі між орендодавцем і орендарем.
  3. Розмір орендної плати за земельну ділянку встановлюється відповідно до її цільового призначення (функціонального використання) у розрізі економіко-планувальних зон смт.Петропавлівка,  згідно з нормативною грошовою оцінкою землі  та не залежить від наслідків  господарської діяльності орендаря.
  4. Підставою для визначення розміру орендної плати є це Положення,  рішення Петропавлівської селищної ради від 21 серпня 2015 року №36/19 "Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт.Петропавлівка та с.Войтове  та Порядку її визначення" та  витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданий управлінням Держгеокадастру  у Станично-Луганському  районі.
  5. Річна орендна плата для земель сільськогосподарського призначення не може бути меншою розміру земельного податку, річна орендна плата не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Її розмір визначаєтьсята змінюєтьсявідповідно до чинного законодавства.
  6. У разі набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні розмір орендної плати може бути встановлений більше 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та змінюватися відповідно до чинного законодавства.
  7. Якщо орендована земельна ділянка знаходиться в межах історико-культурної заповідної території , то при визначені розміру орендної плати застосовується коефіцієнт 1,5 та обов’язково зазначається у рішенні  Петропавлівської селищної  ради.
  8. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

   

  1. На період будівництва об’єктів соціально-культурного та промислового призначення за рішенням Вишгородської міської ради може бути встановлюється пільгова ставка орендної плати . Термін та умови застосування пільгової ставки орендної плати визначається рішенням Петропавлівської селищної  ради, зазначається в договорі оренди та не повинен перевищувати 3 роки від дати прийняття відповідного рішення.
  2. Якщо земельна ділянка передається в оренду для обслуговування існуючого нерухомого майна пільгова ставка не застосовується. За рішенням Петропавлівської селищної  ради може бути встановлена заборона на будівництво нових об’єктів нерухомого майна на орендованій земельній ділянці, не передбачених затвердженою містобудівної документацією. В такому випадку Петропавлівська селищна  рада приймає окреме рішення щодо розробки детального плану території або іншої містобудівної документації.

   

  1. Порядок справляння орендної плати за землю
  2. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі.
  3. Орендна плата за перший місяць нараховується залежно від кількості календарних днів місяця з дати укладання  договору.
  4. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року.
  5. Річна орендна плата вноситься у терміни та у розмірах, які визначені  договором  оренди землі,  до відповідного бюджету, розподіляється та використовується згідно з чинним законодавством.
  6. Обов’язковою умовою рішення Петропавлівської селищної  ради щодо передачі в оренду земельної ділянки або поновлення (продовження) терміну дії договору є обов’язок орендаря сплати в 30-дений термін після державної реєстрації договору оренди (додаткової угоди) орендної плати за період з дати прийняття рішення до дати державної реєстрації договору оренди (додаткової угоди).
  7. Надлишкова  сплачена сума орендної плати підлягає поверненню у встановленому порядку орендарюабо зараховується в рахунок наступних платежів.
  8. Несплата орендарями орендної плати протягом півроку вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельними ділянками.
  9. Контроль за правильністю обчислення і справляння орендної плати за земельні ділянки здійснюється Станично-Луганською  ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області.

   

  1. Зміна розміру орендної плати за земельні ділянки
  2. Розмір орендної плати переглядається  щороку у разі:

  - зміни умов господарювання, передбачених договором;

  - зміни  нормативно-грошової оцінки землі, розмірів земельного податку, зміні ставок орендної плати, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

  - погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

  - в інших випадках, передбачених законом. 

  9.2. Розмір річної орендної плати щороку за станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, відповідно до чинного законодавства.

  9.3. Обов’язковою умовою договору оренди земельної ділянки, який укладається з орендарем, є зміна орендної плати в разі зміни нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Така зміна розміру орендної плати здійснюється без укладання додаткових угод або прийняття рішень Петропавлівської селищної  ради на підставі розрахунку та витягу з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.

   

  1. Поновлення договору оренди землі
  2. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 1 місяцьдо закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію (якщо інший строк не зазначений у договорі оренди).
  3. Поновлення договірних відносин стосовно  оренди  земельної ділянки  комунальної  власності можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення Петропавлівської селищної  ради (або за умов, передбачених законодавством). Поновлення договорів оренди здійснюється шляхом укладання додаткової угоди або викладення договору у новій редакції.
  4. Підготовка проектів рішень Петропавлівської ради здійснюється відповідно до вимог закону.
  5. Прийняття рішення селищною  радою щодо поновлення договору, здійснюється при наявності усіх необхідних документів (додаток 3).

   

  1. Внесення змін до договору оренди землі, його розірвання та припинення дії.
  2. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом.
  3. Зміна або розірвання договору оренди землі здійснюється в письмовій формі у вигляді угоди та підлягає державній реєстрації.
  4. Зміни до  договору оренди землі здійснюються шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими представниками орендодавця та орендаря відповідно до вимог закону та рішення Петропавлівської селищної  ради. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір розв'язується у судовому порядку.
  5.  Додаткові угоди  укладаються у випадку перерахунку орендної плати при проведенні нормативно-грошової оцінки земель, зміні ставок земельного податку відповідно до змін чинного законодавства та відповідних рішень Петропавлівської селищної ради.
  6. Дія договору припиняється у разі: закінчення строку, на який його було укладено; придбання орендарем земельної ділянки у власність; викупу земельної   ділянки   для   суспільних   потреб    або примусового  відчуження  земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом; ліквідації юридичної особи-орендаря, з інших підстав, визначених законодавством. В таких випадках Петропавлівська селищна рада приймає відповідне рішення, яке надсилається до органу податкової служби, землекористувачу, територіальному органу виконавчої влади в галузі земельних відносин, реєстраційну службу, та є обов’язковим до виконання.

  Дострокове розірвання договору оренди землі також можливе за взаємною згодою сторін.

  1.   Договір оренди землі може бути припинений орендодавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених у договорі оренди землі. Такі випадки можуть бути окремо зазначені в рішенні Петропавлівської селищної  ради про передачу в оренду або поновлення (продовження) оренди земельної ділянки.
  2. На вимогу орендодавця або орендаря договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання та/або неналежного виконання сторонами їх обов'язків, передбачених договором оренди землі та в інших випадках передбачених законодавством.Договір припиняється також  в  інших  випадках,  передбачених законом.
  3. У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік, що має бути зазначено у відповідному рішенні Петропавлівської селищної  ради. Дія вказаної норми не застосовується у випадку припинення дії договору оренди за обставин, передбачених ст.. 120 Земельного кодексу України та при умові одночасної передачі земельної ділянки новому орендарю.
  4. Дострокове розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря оформлюється додатковою угодою.
  5. Прийняття рішення міською радою щодо розірвання договору, здійснюється при наявності усіх необхідних документів.
  6. Після прийняття рішення Петропавлівської селищної  ради, угода про розірвання договору оренди землі в трьох примірниках готується спеціалістами виконкому та подається на підпис селищному голові.
  7. У разі не своєчасного поновлення договору, на період по закінченню дії договору оренди землі та державної реєстрації поновленого договору землекористувач здійснює відшкодування втрат від недоотримання Петропавлівською селищною  радою коштів за використання земельної ділянки. Підготовка та проведення розрахунку  покладається на виконавчий комітет.
  8. Відсутність поданої належним чином до Петропавлівської селищної  ради заяви від землекористувача про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки або укладення нового договору оренди в термін, встановлений договором оренди, але не пізніш як за місяць до закінчення терміну дії договору оренди, має наслідком прийняття селищною  радою відповідного рішення про заборону використання земельної ділянки з одночасним зверненням до землекористувача, органів Держгеокадастру, правоохоронних органів, а в окремих випадках – до суду, щодо звільнення земельної ділянки. До остаточного звільнення землекористувачем земельної ділянки (що посвідчується належним чином оформленим актом прийому-передачі земельної ділянки) землекористувач здійснює відшкодування втрат від недоотримання Петропавлівською селищною радою коштів за використання земельної ділянки із розрахунку річної ставки орендної плати 12% від нормативно-грошової оцінки. Підготовка та проведення розрахунку   покладається на виконавчий комітет.

   

  12. Перехід права власності на земельну ділянку

  1. Орендар, який відповідно до чинного  законодавства може мати  у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну за якою вона продається, а в разі продажу її на аукціоні – якщо його пропозиція є рівною з  пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
  2. Перехід права власності на земельну ділянку визначається відповідно до чинного законодавства.

   

  13. Суборенда земельних ділянок

  1. Передача земельних ділянок або їх частин в суборенду здійснюється за письмовою згодою орендодавця у вигляді рішення, прийнятого в установленому порядку, (якщо інше не передбачено договором оренди) та за умови:
  2. Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки не змінюється;
  3. умови договору суборенди є такими самими  і не суперечать договору оренди землі;
  4. строк суборенди не може перевищувати строк, визначений договором оренди землі та у разі його припинення чинність договору суборенди припиняється.
  5. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації.

  13.3. Комунальні підприємства петропавлівської селищної  ради можуть передавати в суборенду земельну ділянку (або її частину) комунальної власності лише за умови прийняття селищною  радою відповідного рішення.

   

  14. Набуття права користування земельною ділянкою на умовах договору суперфіцію

  14.1. У випадку наявності наміру орендаря оформити право користування земельною ділянкою комунальної власності із подальшим будівництвом селищна рада може прийняти рішення щодо передачі у користування земельної ділянки на умовах договору суперфіцію. У такому разі процедура прийняття рішення щодо передачі у користування земельної ділянки на умовах договору суперфіцію аналогічна процедурі передачі у користування земельної ділянки на умовах договору оренди.

  У разі прийняття рішення щодо передачі у користування земельної ділянки на умовах договору суперфіцію селищна рада встановлює додаткові умови використання земельної ділянки:

  • право територіальної громади на одержання частки доходу землекористувача;
  • право територіальної громади користуватися часткою земельної ділянки;
  • право територіальної громади на отримання частки від побудованих об’єктів нерухомого майна;
  • інші права, що не суперечать вимогам діючого законодавства.

  14.2. Договір користування земельною ділянкою на умовах суперфіцію посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації.

   

   

   

  Селищний голова                                                                                                            О.І.Балабай                   


  Додаток 3

  до рішення Петропавлівської  селищної  ради

  від «___»  2018 року № 60/

   

  РОЗРАХУНОК № ________ від _______________ р.
  розміру орендної плати за земельну ділянку на ________ рік

   

  Договір оренди земельної ділянки № _______ від _________________ року

  Місце розташування ділянки: _________________________________________________

  Виданий: ____________________________________________________________________

   

  Категорія земель

  Площа земельної ділянки (кв. метрів)

  Нормативна грошова оцінка земельної ділянки за 1 кв.м.
  на _____ р., гривень

  Витяг № _____ із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданий Управлінням земельних ресурсів

  Ставка земельного податку, встановлена Податковим кодексом України, відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки

  Добуток коефіцієнтів індексації грошової оцінки земельної ділянки за попередні роки

  Ставка орендної плати для розрахунку розміру орендної плати, відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановлена рішенням Петропавлівської селищної ради  № ____ від ________ р. «Про орендну плату за землю на території  Петропавлівської селищної ради»

  Розмір орендної плати, (гривень на рік)

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

   

   

   

   

   

   

   

   

  У межах         ____________                      Разом: _____________________________________________________________.
                        (назва населеного пункту)  

  Орендодавець 

  Петропавлівський селищний  голова                                     М. П.                     __________                                               __________________

                                                                                                                                    (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)                                                                                        Орендар 

  __________________________________                      М. П.                       ______________                                   ___________________
                                                                                                                                            (підпис)                                                       (ініціали та прізвище) 

   

   

  Перелік

  документів необхідних для укладення (поновлення)

  договору оренди земельної ділянки

   

  1. Письмове клопотання встановленого зразка;

  2. Копія паспорта заявника та копія ідентифікаційного коду (для фізичної особи) або засвідчені печаткою копія свідоцтва про держреєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, статутних документів (для юридичної особи);

  3. Рішення селищної  ради про передачу земельної ділянки в оренду (поновлення договору оренди).

  4. Три екземпляри кадастрового плану земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів, завірені землевпорядною організацією;

  5. Три екземпляри схеми розташування земельної ділянки, завірені землевпорядною організацією;

  6. Три екземпляри акта визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу на зберігання межових знаків земельної ділянки, завірені землевпорядною організацією;

  7. Копія проекту відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом (технічна документація із землеустрою),  завірені землевпорядною організацією;

  8. Три екземпляри витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, завірені землевпорядною організацією;

  9. Копія витягу з державного земельного кадастру

   

   

   

  Селищний  голова                                                                                    О.І. Балабай

   

 • Рішення       сесії

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Вхід на сайт

Зображення відсутні

Авторське право © 2013-2014. Всі права захищені.


Створено в рамках Програми «Українські громади в Інтернеті» Проекту ДІАЛОГ, який спільно реалізується Асоціацією міст України та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)


АМУ О сайте