http://www.oblrada.pl.ua/ses/gerb.png

    Україна

                                   ПЕТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                      ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

                                         

   РОЗПОРДЖЕННЯ

                                     СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

від 23 травня 2011 р. №34 

 

Про забезпечення виконання

Закону України«Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 №2939-VI»

 Керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Розпорядження голови Станично-Луганської районної державної адміністрації №272 від 18 травня 2011, з метою забезпечення виконання Петрівською селищною радою Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

 1. Встановити розпорядником публічної інформації  виконавчий комітет селищної ради стосовно інформації:

що була отримана або створена у процесі реалізації селищноюї радою її повноважень, передбачених законодавством України, та знаходиться у володінні апарату виконавчого комітету селищної ради.

Апарат виконавчого комітету селищної ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

адресованими безпосередньо до депутатів селищної ради;

стосовно інформації до інших органів місцевого самоврядування;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

 2. Визначити відповідальними:

секретаря виконавчого комітетуселищної ради (Захарова С.М.) - в частині організації роботи щодо прийому інформаційних запитів, надання консультації під час оформлення інформаційного запиту, доручення підготовки відповідей спеціалістам виконавчого комітету, контролю за підготовкою та наданням відповідей на запити;

 діловода селищної ради (Свістула О.М.) з питань реєстрації, ведення обліку запитів у спеціальному журналі, відправлення відповіді на інформаційний запит, здійснення контролю за дотриманням термінів його виконання,  доведення запитів до виконавців згідно з Інструкцією про організацію діловодства у Петрівській селищній раді;

спеціаліста 2 категорії – юрисконсультаселищної ради (Шеховцов О.Ф.) - в частині здійснення контролю за відповідністю змісту відповіді на інформаційний запит юридичним нормам;

спеціалістів виконавчого апарату селищної ради - в частині підготовки та надання відповіді на інформаційний запит, дотримання терміну його виконання.

3. Секретарю виконавчого комітету селищної ради (Захарова С.М.):

3.1.Призначити відповідального за прийом інформаційних запитів (реєстратора), особу, що заміняє його на час хвороби чи відпустки та внести відповідні зміни до посадових обов’язків працівників виконкому.

3.2.Підготувати пропозиції щодо змін до Регламенту виконавчого комітету та селищної ради на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» з наступним затвердженням на сесії селищної ради.

3.3.Відпрацювати механізм розподілу інформації, що надходить в селищну раду на службову та публічну.

3.4.Створити перелік публічної інформації, наявної у виконкомі, створити базу даних для задоволення інформаційних звернень громадян.

4. Діловоду селищної ради (Свістула О.М.) створити умови для отримання інформаційного запиту по телефону, факсом, поштою, електронною поштою, безпосередньо від запитувача; мати запас бланків інформаційних запитів (для прийому інформаційних запитів в усній формі), журнал для реєстрації інформаційних запитів.

5. Затвердити Інструкцію з отримання, реєстрації, розгляду інформаційного запиту, підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання в Петрівській селищній раді (додаток).

6.Секретарю виконавчого комітету селищної ради (Захарова С.М.) оприлюднити у районній газеті «Время» інформацію про порядок доступу громадян до публічної інформації Петрівської селищної  ради, та ознайомити з цим розпорядженням працівників виконавчого апарату селищної ради.

 

 

Селищний голова                                                                           О.І.Балабай 

 

                                                                            Додаток

                                                                                    до розпорядження

                                                                                    голови селищної ради

                                                                                    від 23.05. 2011 р. № 34

  

                                            ІНСТРУКЦІЯ

по отриманню, реєстрації, розгляду інформаційного запиту, підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання                  в Петрівській селищній раді

 

 І.Загальні положення

1. Дана інструкція впроваджується на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Інструкція дає роз’яснення поняття «інформаційний запит», визначає розпорядників публічної інформації селищної ради, процедуру отримання, реєстрації, розгляду інформаційного запиту; підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання.

3. Положення інструкції обов’язкові для виконання кожним відповідальним працівником виконавчого апарату селищної ради.

 ІІ. Поняття інформаційного запиту

Інформаційний запит – це звернення особи до розпорядника інформації з проханням надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит може бути індивідуальним або колективним, в усній, письмовій чи іншій формі (надісланий поштою, електронною поштою, факсом, телефоном).

 ІIІ. Розпорядник публічної інформації селищної ради

Розпорядником публічної інформації є виконавчий апарат селищної ради.

Відповідь на інформаційні запити громадян дається за підписом голови селищної ради, заступника голови селищної ради або посадових осіб, що виконують їх обов’язки у разі відсутності.

 ІV. Процедура роботи з інформаційним запитом

1. Відповідальний працівник виконавчого апарату селищної ради (далі реєстратор – діловод ради) надає (за необхідності) допомогу громадянину в складанні інформаційного запиту, приймає інформаційний запит, ставить штамп, відмічає на ньому дату отримання запиту та реєстраційний номер, вносить відповідні дані про запит до Журналу реєстрації інформаційних запитів, визначає відділ, який володіє затребуваною публічною інформацією, передає протягом 1 години запит голові ради, заступникові голови ради, або особам, що виконують їх обов’язки у разі відсутності.

2. Реєстраційний номер складається з трьох цифр, що відображають порядковий номер запиту.

3.У разі, якщо запит надійшов в усній формі, реєстратор самостійно заповнює бланк запиту на підставі усної інформації від заявника.

4. У разі, якщо запит стосується інформації з обмеженим доступом, конфіденційної або службової, відповідний спеціаліст виконавчого комітету селищної ради готує письмове роз’яснення та направляє його заявнику поштою.

5. Якщо розпорядник не володіє запитуваною інформацією, реєстратор направляє запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

6. Відмова та відстрочка в задоволені запиту на інформацію можлива у випадках передбачених ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7. Голова селищної ради,його заступник, або особи, що їх заміщують у разі відсутності, якому реєстратор передав запит, ставить свій підпис у Журналі реєстрації інформаційних запитів про отримання запиту, вивчає його, визначає відповідального виконавця та через діловода ради передає йому запит для виконання.

8. Виконавець розглядає запит, готує у триденний строк відповідь на нього у 2-х екземплярах: один – на офіційному бланку для заявника, інший – для збереження в селищній раді; ставить свій підпис на другому екземплярі, візує відповідь на інформаційний запит у  юрисконсульта  ради, підписує у розпорядника інформації, передає разом із самим запитом реєстратору.

9. Реєстратор поштою відправляє відповідь на інформаційний запит, робить про це запис у Журналі реєстрації інформаційних запитів.

10. Запит та другий екземпляр відповіді на нього реєстратор (діловод) зберігає у справі  «Інформаційні запити».

11. Контроль за своєчасним виконанням інформаційного запиту здійснює реєстратор.

 

V. Примірна форма бланку інформаційного запиту

 

Петрівській селищній раді

Скляренка Віктора Васильовича

вул. Лісова, 10,

смт. Петрівка,

Станично-Луганський район,

Луганська область,

індекс

конт. тел. __________________

E-mail_____________________

(адреса електронної пошти)

 

Інформаційний запит

 

Прошу надати інформацію щодо ________________________________

__________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити документа)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

10.05.2011р.                                            ________________ В.В.Скляренко

(підпис)

 

 

 

 

Реєстр №

Дата

надходж. запиту

Прізвише, ім’я, по батькові

заявника

Домашня

адреса

заявника

Зміст запиту

Підпис керівника радив отриманнізапиту

Прізвище

виконавця запиту

Результат

Дата відправлення відповіді,

реєстр.№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VІ. Розділи Журналу реєстрації інформаційних запитів

 

 

VІІ. Форма штампу реєстрації інформаційних запитів

 

Петрівська селищнарада

Ідентифікаційний код 04335759

Інформаційний запит

Реєстраційний №______ «____»_________20__р.

 

Вхід на сайт

Зображення відсутні

Авторське право © 2013-2014. Всі права захищені.


Створено в рамках Програми «Українські громади в Інтернеті» Проекту ДІАЛОГ, який спільно реалізується Асоціацією міст України та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)


АМУ О сайте