• Додаток № 1

   

   

  Інформація Петропавлівської селищної ради

  Станично-Луганського району Луганської області  

  про проведення відбору виконавця комплексних послуг

   

  1. Мета проведення послуг:

   

  відбір виконавця комплексних послуг з виконання робіт із землеустрою у процесі підготовки лоту до продажу на земельних торгах права оренди земельної ділянки та проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування будівель торгівлі.

   

  2. Дані про земельну ділянку:

   

  -– земельна ділянка комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,0100 га, яка розташована у межах населеного пункту на території Петропавлівської селищної ради Станично-Луганського району Луганської області за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, смт. Петропавлівка, провулок Петрівський, б/н.

   

  3. Умови для укладання договорів з Петропавлівською селишною радою Станично- Луганського району Луганської області:

   

  Згідно пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України фінансування підготовки лоту до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем відповідно до договору про підготовку лоту до проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності. Витрати здійснені виконавцем на підготовку лоту до проведення земельних торгів (виконання робіт із землеустрою) відшкодовуються йому переможцем земельних торгів за кожним лотом.

   

  Згідно пункту 5 статті 135 Земельного кодексу України земельні торги проводяться виконавцем згідно договору про проведення земельних торгів. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем відповідно до договору про проведення земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів. Витрати (видатки), що  здійснені виконавцем земельних торгів по кожному лоту окремо, а також винагорода виконавця земельних торгів встановлена у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

   

   Підготовка лоту до продажу на земельних торгах включає:

   

  № з/р

  Місце розташування земельної ділянки

  Площа земельної ділянки, га

  Угіддя

  Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

  Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

  Проведеня земельних торгів

  1

  В межах населеного пункту на території Петропавлівської селищної ради Станично-Луганського району,                    пров. Петрівський, б/н

  орієнтовна площа 0,0100

  Землі житлової та громадської забудови

  -

  Виготовлення проекту

  землеустрою щодо відведення земельної ділянки

  так

  4. Конкурсна документація подається узапечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця комплексних послуг                       з виконання робіт із землеустрою в процесі підготовки лоту до продажу на земельних торгах права оренди земельної ділянки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

   

  У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

   

   Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.

   

  Претендент  бере на себе зобов’язання щодо виконання комплексу послуг з виконання  робіт із землеустрою та проведення земельних торгів.

   

  Виконавці, що залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

   

  1). Розробниками документації із землеустрою відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» є:

   

  юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

   

  фізичні особи – підприємці, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками відповідальними за якість робіт із землеустрою.

   

   

  2). Перелік підтвердних документів, які подаються виконавцем:

   

  - заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

   

  – пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг з виконання робіт із землеустрою у процесі підготовки лоту до продажу на земельних торгах прав оренди земельної ділянки та проведення земельних торгів, інформацію про строки виконання робіт по підготовці лоту;

   

  – згода на фінансування підготовки лоту до проведення земельних торів та організацію і проведення земельних торгів за власний рахунок, з наступним відшкодуванням витрат (видатків) переможцем земельних торгів;

   

  – копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

   

  –  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

   

  – копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

   

  – копії сертифікату інженера-землевпорядника;

   

  – копії кваліфікаційних документів ліцитаторів (аукціоністів), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

   

  –  інформація про продані лоти за 2014-2017 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу               у порівнянні зі стартовою ціною.

   

  Конкурсна пропозиція претендентів подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт                        (у календарних днях).

   

  Прийняття заяв  припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

   

  У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

   

  Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

   

  5. Строк подання конкурсної документації: по 29 січня 2018 року (включно).

   

  6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 93613, Луганська область, Станично-Луганський р-н, смт. Петропавлівка, пл. Петропавлівська, 1.

   

  7. Інформація про проведення конкурсу:  конкурс відбудеться 6 лютого 2018 року            о 10.00 годині  за адресою:  Луганська область, Станично-Луганський р-н, смт.Петропавлівка,    пл. Петропавлівська, 1.

   

  8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 93613, Луганська область, Станично-Луганський р-н, смт.Петропавлівка, пл.Петропавлівська, 1.

   

  Телефон для довідок: (06472) 3-63-47

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток № 1

   

   

  Інформація Петропавлівської селищної ради

  Станично - Луганського району Луганської області 

  про проведення відбору виконавця комплексних послуг

   

  1. Мета проведення послуг:

   

  відбір виконавця комплексних послуг з виконання робіт із землеустрою у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах права оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності для будівництва і обслуговування будівель торгівлі.

   

  2. Дані про земельні ділянки:

   

  -– земельна ділянка комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0200 га, кадастровий номер  4424855400:16:001:0034, яка розташована в межах населеного пункту на території Петропавлівської селищної ради Станично - Луганського району Луганської області за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, смт Петропавлівка, провулок Петрівський, б/н.

   

  – земельна ділянка комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,0200 га,  яка розташована в межах населеного пункту на території Петропавлівської селищної ради Станично - Луганського району Луганської області за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, смт Петропавлівка, вул. Піщана, б/н.

   

   

  3. Умови для укладання договорів з Петропавлівською селишною радою Станично - Луганського району Луганської області:

   

  Керуючись пунктом 5 статті 136 Земельного кодексу України, фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем відповідно до договору про підготовку лотів до проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності. Витрати, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів (виконання робіт із землеустрою, оцінки земель по кожному лоту окремо, тощо), відшкодовуються йому переможцем земельних торгів за кожним лотом.

   

  Керуючись пунктом 5 статті 135 Земельного кодексу України земельні торги проводяться виконавцем, згідно договору про проведення земельних торгів. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем, відповідно до договору про проведення земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів по кожному лоту окремо, а також винагорода виконавця земельних торгів встановлена як 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

   

   Підготовка лотів до продажу на земельних торгах включає:

   

  № з/р

  Місце розташування земельної ділянки

  Площа земельної ділянки, га

  Угіддя

  Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

  Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

  Проведен-ня земельних торгів

  1

  В межах населеного пункту на території Петропавлівської селищної ради Станично-Луганського району,                    пров. Петрівський, б/н

  0,0200

  Землі житлової та громадської забудови

  4424855400:16: 001:0034

  Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

  так

  2

  В межах населеного пункту на території Петропавлівської селищної ради Станично -Луганського району,вул. Піщана, б/н

  орієнтовною площею 0,0200

  Землі житлової та громадської забудови

  ----

  Виготовлення проекту

  землеустрою щодо відведення земельної ділянки

  так

   

  4. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця комплексних послуг                       з виконання робіт із землеустрою в процесі підготовки лоту до продажу на земельних торгах права оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

   

  У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

   

   Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ять статті 136 Земельного кодексу України.

   

  Претендент  бере на себе зобов’язання на виконання комплексу послуг з виконання  робіт із землеустрою та проведення земельних торгів.

   

  Виконавці, які залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

   

  1. Розробниками документації із землеустрою відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» є:

   

  юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

   

  фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

   

   

  2. Перелік підтвердних документів, які подаються виконавцем:

   

  - заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

   

  – пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг з виконання робіт із землеустроюу процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів по кожному лоту окремо, інформацію про строки виконання робіт по підготовці кожного лоту;

  – згоду на фінансування підготовки лотів до проведення земельних торів та організацію і проведення земельних торгів за власний рахунок, з наступним відшкодуванням витрат (видатків) переможцем земельних торгів;

   

  – копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків та повідомили проце відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

   

  –  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

   

  –копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

   

  – копії сертифікату інженера-землевпорядника;

   

  – копії кваліфікаційних документів ліцитаторів (аукціоністів), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

   

  –  інформація про продані лоти за 2014-2017 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу               у порівнянні зі стартовою ціною.

   

  Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт                        (у календарних днях).

   

  Прийняття заяв  припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

   

  У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

   

  Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

   

  5. Строк подання конкурсної документації: до 01 листопада 2017 року (включно).

   

  6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 93613, Луганська область, Станично-Луганський р-н, смт. Петропавлівка, пл. Петропавлівська, 1.

   

  7. Інформація про проведення конкурсу:  конкурс відбудеться 06 листопада 2017 року            о 10.00 годині  за адресою:  Луганська область, Станично-Луганський р-н, смт.Петропавлівка,    пл. Петропавлівська, 1.

   

  8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 93613, Луганська область, Станично-Луганський р-н, смт.Петропавлівка, пл.Петропавлівська, 1.

   

  Телефон для довідок: (06472) 3-63-47

   

   

   

   

  Додаток № 1

   

   

  Інформація Петропавлівської селищної ради

  Станично - Луганського району Луганської області  

  про проведення відбору виконавця комплексних послуг

   

  1. Мета проведення послуг:

   

  відбір виконавця комплексних послуг з виконання робіт із землеустрою у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах права оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності для будівництва і обслуговування будівель торгівлі.

   

  2. Дані про земельні ділянки:

  -– земельна ділянка комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель

  торгівлі, площею 0,0200 га, кадастровий номер  4424855400:16:001:0034, яка розташована в межах населеного пункту на території Петропавлівської селищної ради Станично - Луганського району Луганської області за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, смт. Петропавлівка, провулок Петрівський, б/н.

   

  – земельна ділянка комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,0200 га,  яка розташована в межах населеного пункту на території Петропавлівської селищної ради Станично - Луганського району Луганської області за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, смт. Петропавлівка, вул. Піщана, б/н.

   

   

  3. Умови для укладання договорів з Петропавлівською селишною радою Станично - Луганського району Луганської області:

   

  Керуючись пунктом 5 статті 136 Земельного кодексу України, фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем відповідно до договору про підготовку лотів до проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності. Витрати, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів (виконання робіт із землеустрою, оцінки земель по кожному лоту окремо, тощо), відшкодовуються йому переможцем земельних торгів за кожним лотом.

   

  Керуючись пунктом 5 статті 135 Земельного кодексу України земельні торги проводяться виконавцем, згідно договору про проведення земельних торгів. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем, відповідно до договору про проведення земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів по кожному лоту окремо, а також винагорода виконавця земельних торгів встановлена як 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

   

   

   

   

   

   

   

  Підготовка лотів до продажу на земельних торгах включає:

   

  № з/р

  Місце розташування земельної ділянки

  Площа земельної ділянки, га

  Угіддя

  Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

  Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

  Проведен-ня земельних торгів

  1

  В межах населеного пункту на території Петропавлівської селищної ради Станично-Луганського району,                    пров. Петрівський, б/н

  0,0200

  Землі житлової та громадської забудови

  4424855400:16: 001:0034

  Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

  так

  2

  В межах населеного пункту на території Петропавлівської селищної ради Станично -Луганського району,вул. Піщана, б/н

  орієнтовною площею 0,0200

  Землі житлової та громадської забудови

  ----

  Виготовлення проекту

  землеустрою щодо відведення земельної ділянки

  так

   

  4. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця комплексних послуг                       з виконання робіт із землеустрою в процесі підготовки лоту до продажу на земельних торгах права оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

   

  У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

   

   Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ять статті 136 Земельного кодексу України.

   

  Претендент  бере на себе зобов’язання на виконання комплексу послуг з виконання  робіт із землеустрою та проведення земельних торгів.

   

  Виконавці, які залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

   

  1. Розробниками документації із землеустрою відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» є:

   

  юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

   

  фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

   

   

  2. Перелік підтвердних документів, які подаються виконавцем:

   

  - заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

   

  – пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг з виконання робіт із землеустрою у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів по кожному лоту окремо, інформацію про строки виконання робіт по підготовці кожного лоту;

  – згоду на фінансування підготовки лотів до проведення земельних торів та організацію і проведення земельних торгів за власний рахунок, з наступним відшкодуванням витрат (видатків) переможцем земельних торгів;

   

  – копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

   

  –  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

   

  – копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

   

  – копії сертифікату інженера-землевпорядника;

   

  – копії кваліфікаційних документів ліцитаторів (аукціоністів), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

   

  –  інформація про продані лоти за 2014-2017 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу               у порівнянні зі стартовою ціною.

   

  Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт                        (у календарних днях).

   

  Прийняття заяв  припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

   

  У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

   

  Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

   

  5. Строк подання конкурсної документації: до 20 вересня 2017 року (включно).

   

  6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 93613, Луганська область, Станично-Луганський р-н, смт. Петропавлівка, пл. Петропавлівська, 1.

   

  7. Інформація про проведення конкурсу:  конкурс відбудеться 25 вересня 2017 року            о 10.00 год.  за адресою:  Луганська область, Станично-Луганський р-н, смт.Петропавлівка,    пл. Петропавлівська, 1.

   

  8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 93613, Луганська область, Станично-Луганський р-н, смт.Петропавлівка, пл.Петропавлівська, 1.

   

  Телефон для довідок: (06472) 3-63-47

   

   

  Додаток № 1

   

   

  Інформація Петропавлівської селищної ради Станично-Луганського району Луганської області про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг

  з оцінки земель

   

  1. Мета проведення робіт: проведення експертної грошової  оцінки земельних ділянок

   

  2. Дані про земельні ділянку:

   

  земельні ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розташовані на території Петропавлівської селищної ради Станично-Луганського району Луганської області:

   

  площею 0,0449 га (кадастровий номер 4424855400:16:002:0196), за адресою: смт. Петропавлівка, пл. Петропавлівська, 3.

   

  площею 0,1022 га (кадастровий номер 4424855400:16:002:0039), за адресою: смт. Петропавлівка, пл. Петропавлівська, 5.

   

  площею 0,0651 га (кадастровий номер 4424855400:16:002:0303), за адресою: смт. Петропавлівка, вул. Миру, 1.

   

  площею 0,0740 га (кадастровий номер 4424855400:16:002:0057), за адресою: смт. Петропавлівка, вул. Степова, 5.

   

  3. Умови конкурсу:

   

  Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з оцінки земель» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

   

  У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

   

  Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт                        (у календарних днях).

   

  Прийняття заяв  припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

   

  У разі неповноти, невідповідності наданих підтверджуючих документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

   

  Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

   

   4. Перелік підтверджуючих документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

   

  — заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення оцінки земель згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі — Порядок);

   

  — копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи-підприємця);

   

  — згода на обробку персональних даних (для претендента-фізичної особи-підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

   

  — копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

   

  —  копія ліцензії;

   

  — копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

   

  — проект завдання на виконання послуг з оцінки земель у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

   

   

  5. Строк подання конкурсної документації: до 30 серпня 2017 року (включно).

   

  6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 93613, Луганська область, Станично-Луганський р-н, смт. Петропавлівка, пл. Петропавлівська, 1.

   

  7. Інформація про проведення конкурсу:  конкурс відбудеться 4 вересня 2017 року            о 10.00 год.  за адресою:  Луганська область, Станично-Луганський р-н, смт.Петропавлівка,    пл. Петропавлівська, 1.

   

  8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 93613, Луганська область, Станично-Луганський р-н, смт.Петропавлівка, пл.Петропавлівська, 1.

   

  Телефон для довідок: (06472) 3-63-47

   

   

  ОГОЛОШЕННЯ

  про проведення конкурсу по визначенню на конкурсних засадах виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території смт. Петрівка

  Станично – Луганського району Луганської області

  1. Організатор конкурсу:

  1.1. Повне найменування: Петрівська селищна  рада Станично – Луганського району Луганської області

  1.2. Юридична адреса: 93613, Луганська область, Станично – Луганський  район, смт Петрівка, пл. Петропавлівська, буд. 1

  1.3. Відповідальний секретар конкурсної комісії : Захарова Світлана Миколаївна – секретар виконкому

  тел.: +3806472 36857, 0501911760

   2. Інформація про об’єкти, які виставляються на конкурс :

  Збирання та вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортнимизасобами на території смт. Петрівка.

  3. Процедура здійснення розкриття конкурсних пропозицій :відкрите засідання.

  4. Отримання конкурсної документації :

  4.1. Місце: 93613, Луганська область, Станично – Луганський  район, смт Петрівка, пл. Петропавлівська, буд. 1, кабінет №4 (приміщення селищної ради).

  4.2. Спосіб: особисто.

  4.3. Конкурсна документації видається безоплатно.

  5. Умови подання конкурсних пропозицій:

  5.1. Місце: : 93613, Луганська область, Станично – Луганський  район, смт Петрівка, пл. Петропавлівська, буд. 1, кабінет №4 (приміщення селищної ради).

   5.2. Спосіб: особисто.

  5.3. Кінцевий строк подання : «29» квітня 2016р. о 16.00 год.

  6. Розкриття конкурсних пропозицій:

  6.1. Місце: : 93613, Луганська область, Станично – Луганський  район, смт Петрівка, пл. Петропавлівська, буд. 1, кабінет №4  (приміщення селищної ради).

  6.2. Дата та час: «30» квітня 2016 року. об 11.00  год.

  Секретар виконкому                                                                                  Захарова С.М.

   

  Оголошення про закупівлі

Вхід на сайт

Зображення відсутні

Авторське право © 2013-2014. Всі права захищені.


Створено в рамках Програми «Українські громади в Інтернеті» Проекту ДІАЛОГ, який спільно реалізується Асоціацією міст України та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)


АМУ О сайте